Venituri suplimentare pe tot parcursul anului

venituri suplimentare pe tot parcursul anului

venituri suplimentare pe tot parcursul anului

Editorial Venituri suplimentare la BPN: surse şi metode indirecte Mijloace suplimentare în sumă de 11,9 mil. Astfel, la impozitul pe venitul reținut din plățile salariale, la buget s-a calculat suplimentar o plată în sumă de 3,4 mil.

venituri suplimentare pe tot parcursul anului

În același timp, s-au calculat contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii în sumă de 9,2 mil. Serviciul Fiscal de Stat anunță că, pe parcursul anuluia stabilit o serie de încălcări ale legislației în domeniul raporturilor de muncă, cum ar fi diminuarea fondului de salarizare, a impozitului pe venit, contribuțiilor de asigurări sociale și primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală, fiind adoptate decizii asupra acestor cazuri.

Totodată, colaboratorii SFS au întreprins și alte acțiuni de monitorizare a activităților contribuabililor, cu depistarea și sancționarea cazurilor de practicare a activității ilicite.

venituri suplimentare pe tot parcursul anului

În acest sens au fost aplicate sancțiuni în sumă de 13,2 mil. Serviciul Fiscal de Stat a realizat, pe parcursul anului trecut, seminare pentru angajații și angajatorii din sectoarele cu risc sporit privind consecințele negative ale acceptării salariului neoficial — privarea de dreptul la asistență medicală, la o pensie decentă, la concediu — în scopul promovării politicilor de educare juridică și civică a salariaților.

Tot în acest scop, organul fiscal a organizat acțiuni de conformare voluntară a contribuabililor, cum ar fi ședințe şi campanii de informare, scrisori remise în scop de conformare voluntară, vizite fiscale, etc.

venituri suplimentare pe tot parcursul anului

De asemenea, au fost eliberate 15 patente de întreprinzător și extins termenul de acţiune pentru altele 78 Acțiunile întreprinse cu CNSM s-au soldat cu încasări la bugetul public național, la compartimentul impozit pe venit, în valoare de 3,54 mil.

înregistrări