Venituri suplimentare ale organizației, Impozitul pe venitul personal la închiriere

Rezumat: Contabilitate pentru venituri și cheltuieli amânate. Contabilitate pentru cheltuieli și venituri amânate Contabilitate pentru cheltuieli și venituri viitoare Dt Kt 94 - costul activelor materiale aparține persoană vinovată.

Dt 70 Kt - cuantumul deficitului a fost reținut din salariul vinovatului. Venituri suplimentare ale organizației 50, 51 Kt - suma neajunsului este plătită casierului sau contului curent. Pe măsură ce datoria pentru neajunsuri este rambursată, sumele primite sunt recunoscute în alte venituri ca profit al anilor precedenți, identificate în anul de raportare - Dt Kt Contabilitatea analitică pentru subcontul 3 este menținută pentru fiecare tip de pierdere și lipsă de la daune provocate obiectelor de valoare.

Subcontul 4 ia în considerare diferența dintre suma recuperată de la persoanele vinovate pentru materialul lipsă și alte valori și costul la care sunt înregistrate în bilanțul organizației. Contabilitatea analitică pentru subcontul 4 este menținută pentru fiecare tip de pierdere și lipsă de la daune aduse valorilor și pentru fiecare angajat vinovat.

Inregistreaza-te contabilitate sintetică - comanda revistei nr. Atunci când o organizație folosește o formă automatizată de contabilitate folosind produsul software 1C: Enterprise, registrele de contabilitate sintetică reprezintă cifra de afaceri a contului 98 General Ledgeranaliza contului 98, bilanț etc.

Introducere 1 Conceptul, esența contabilității veniturilor și cheltuielilor din perioadele viitoare. Contabilitate analitică pentru acest cont ar trebui organizat în funcție de tipul cheltuielilor.

  • Ему никогда не нравился Хедрон: замкнуто-собранный характер Шута мешал установлению тесных отношений, несмотря на всю добрую волю Элвина.
  • Но прошло еще какое-то время, и Олвин с изумлением обнаружил, что жители Лиза очень любят петь и вообще являются поклонниками музыки во всех ее видах.
  • Человеческое существо, как и любой другой объект, определяется своей структурой - своим образом.
  • Strategia de opțiuni binare este profitabilă
  • Он должен существовать и, думаю, ты можешь помочь мне в Хедрон молчал.

Venitul amânat include încasările viitoare de arierate pentru deficiențe identificate în perioada prețul opțiunii de schimb este raportare pentru anii precedenți; diferența dintre suma de recuperat de la persoanele vinovate și valoarea obiectelor de valoare acceptate pentru contabilitate atunci când sunt depistate deficiențe și daune.

Relevanța subiectului ales este determinată de faptul că cheltuielile și veniturile amânate au propriile caracteristici contabile, spre deosebire de contabilitatea cheltuielilor și veniturilor care au loc în acest moment. Pentru a nu face greșeli la contabilizarea activităților financiare și economice ale unei întreprinderi, este necesar să cunoaștem acest specific.

Scopul acestei lucrări este studierea contabilității cheltuielilor și a veniturilor amânate. Pentru atingerea acestui obiectiv, au fost identificate următoarele sarcini: Luarea în considerare a cheltuielilor perioade viitoaretipurile și caracteristicile contabile ale acestora; Studiul veniturilor amânate - și caracteristicile contabile ale fiecărui tip de venit.

venituri suplimentare ale organizației

Drept urmare, includerea lor în bilanț este oarecum îndoielnică, dar în esență nu pot fi incluse în Situația rezultatelor financiare, deoarece reflectă veniturile și cheltuielile din perioada de raportare.

În ciuda acestui fapt, aceste costuri și venituri există și ar trebui să fie contabilizate în mod corespunzător. Acest lucru va fi discutat în această consultare.

Anume: structura cheltuielilor amânate reflectă cheltuielile apărute în perioadele de raportare curente sau anterioare, venituri suplimentare ale organizației se referă la următoarele perioade de raportare. Aceste costuri includ costurile asociate cu lucrările pregătitoare în industriile sezoniere; odată cu dezvoltarea de noi industrii și unități; plăți de închiriere plătite în avans; plată polita de asigurare ; plata pentru un brevet comercial; abonament la ziare, reviste, publicații periodice și publicații de referință, etc.

Pe lângă cheltuielile enumerate în Graficul de conturi, vorbim și despre plata în avans pentru utilizarea internetului și a comunicațiilor mobile. Debitul acestui cont reflectă cheltuielile care trebuie incluse în costul produselor lucrărilor, serviciilor din perioada de raportare în perioada la care se referă.

Cheltuielile amânate includ costurile asociate cu lucrările pregătitoare în industriile sezoniere și cu caracterul sezonier al producției; costuri de dezvoltare a producției, costuri de pornire și punere în funcțiune; cheltuieli pentru repararea mijloacelor fixe atunci când societatea nu creează un fond de reparații sau o rezervă pentru reparații ; costuri de închiriere plătite proprietarului în avans; taxe de abonament pentru ziare, reviste și alte surse de informații; costuri asociate lucrărilor culturale și tehnice etc.

Entitatea stabilește perioada pentru anularea independentă a cheltuielilor amânate pentru fiecare grup.

(c) organization - Wikipedia

Conform clauzei 73 din Regulamentul privind contabilitatea și raportarea în Federația Rusă, veniturile primite în perioada de raportare, dar legate de următoarele perioade de raportare, sunt reflectate în perioada contabilă, dar legate de următoarele perioade de raportare, sunt reflectate în contabilitate și raportare ca un element separat ca venit diferit. Aceste venituri sunt supuse includerii în rezultatele activităților economice la începutul perioadei de raportare la care se raportează.

Acestea includ diferența dintre suma recuperată și valoarea cărții valori lipsă de la făptuitori, diferențe de curs de schimb etc. Prin ordinul Ministerului Finanțelor al Federației Ruse din 31 octombrie nr.

venituri suplimentare ale organizației

O definiție similară a cheltuielilor amânate BPO este dată în clauza 65 din Regulamentul privind contabilitatea și situații contabile în Federația Rusă aprobat prin ordin al Ministerului Finanțelor al Federației Ruse din 29 iulie nr.

Astfel, contabilizarea cheltuielilor ca cheltuieli amânate este o modalitate de distribuire a cheltuielilor deja suportate.

501(c) organization

În conformitate cu Instrucțiunile din graficul de conturi, cheltuielile reflectate în acest cont în sine conținut economic poate fi împărțit în două grupuri: a cheltuieli cu caracter pregătitor legate de venituri care vor fi pot fi primite în viitor.

Acestea sunt cheltuieli pentru dezvoltarea de noi industrii, lucrări pregătitoare pentru minerit, pregătire pentru lucrări sezoniere etc.

Contabilitate pentru venituri și cheltuieli extraordinare. Contabilizarea altor venituri și cheltuieli ale organizației Contabilizarea altor venituri și cheltuieli ale organizației "Consultant", N 9, Când apar venituri și cheltuieli extraordinare? Vor fi luate în considerare toate veniturile și cheltuielile extraordinare recunoscute ca atare în contabilitate pentru impozitul pe profit? Care este procedura de impozitare a TVA în caz de urgență?

Rețineți că Instrucțiunea nu menționează costurile recurente sau în curs de desfășurare, cum ar fi costurile obținerii unei licențe pentru tipul de activitate, plățile de asigurare, costurile drepturilor de utilizare a software-ului transferate pe o perioadă limitată.

De asemenea, menționarea avansurilor la plata chiriilor a dispărut din Instrucțiune.

În definiția de mai sus, natura relației cheltuielilor cu perioadele viitoare rămâne neclară. Când sunt cheltuielile legate de perioadele viitoare? În aceasta, cheltuielile aferente veniturilor viitoare se împart în două tipuri: a Cheltuieli legate direct de primirea veniturilor pe viitor.

  • Veniturile din închirierea proprietății se formează în contul
  • Section ERISA Trusts [d] c 25 Real Property Title -Holding Corporations or Trusts with Multiple Parents [8] c 26 State-Sponsored Organization Providing Health Coverage for High-Risk Individuals c 27 State-Sponsored Workers' Compensation Reinsurance Organization c 28 National Railroad Retirement Investment Trust c 29 General compliance[ edit ] Under Sectiona c organization is subject to tax on its " unrelated business income ", whether or not the organization actually makes a profit, but not including selling donated merchandise or other business or trade carried on by volunteers, or certain bingo games.
  • Această formulă caracterizează relația dintre impozitul pe venit curent și cel condițional.
  • Investiții în fonduri de internet
  • Cum se calculează veniturile totale.

Evident, acestea includ costurile de producție pregătitoare. Prin urmare, rezultă că cheltuielile care determină direct veniturile care vor veni pot veni în viitor ar trebui clasificate drept cheltuieli amânate. După cum sa menționat deja, acestea sunt costuri pregătitoare legate direct de producție.

Astfel, metoda de contabilizare a cheltuielilor legate indirect indirect de veniturile viitoare depinde de aprecierea profesională a contabilului. Astfel de cheltuieli pot fi alocate, dar numai dacă există o justificare convingătoare pentru conectarea lor cu veniturile viitoare. Dacă relația dintre cheltuielile efectuate și veniturile viitoare nu este justificată în mod convingător, cheltuielile efectuate ar trebui să fie contabilizate ca cheltuieli ale perioadei curente fără distribuire.

Conform clauzei 94 din Orientările metodologice pentru contabilitate contabilitatea stocurilor aprobat prin ordinul Ministerului Finanțelor al Federației Ruse din În acest cont, costul materialelor emise poate fi atribuit și în alte cazuri, atunci când devine necesară distribuirea costurilor pe o serie de perioade de raportare.

Perioada de compensare a cheltuielilor pentru cercetare, dezvoltare și munca tehnologică este determinată de organizație în mod independent pe baza perioadei de utilizare preconizate a rezultatelor obținute din cercetare, dezvoltare și lucrări tehnologicetimp în care organizația poate primi beneficii economice venituridar nu mai mult de 5 ani. În acest caz, venituri suplimentare ale organizației de viață specificată nu poate depăși perioada activității organizației.

venituri suplimentare ale organizației

În mod similar, pentru a include în mod uniform lunar sumele de venituri datorate creditorului pe obligațiunile vândute, organizația emitentă poate contabiliza preliminar sumele indicate ca cheltuieli amânate. În același timp, dacă obiectul acordului este închirierea de terenuri, plata pentru angajarea drepturilor la proprietăți imobiliare ar trebui să fie atribuită la rezultatele financiare la un moment dat, având în vedere că astfel de acorduri sunt încheiate pe termen venituri suplimentare ale organizației de obicei 49 de ani.

În conformitate cu clauza 12 din Ordinul Ministerului Finanțelor al Federației Ruse din 17 februarie nr. Soldurile contului 97 sunt reflectate în bilanț ca activ al organizației.

Un activ este în general recunoscut ca o resursă care este controlată de entitate și este capabil să furnizeze beneficii economice în viitor a se vedea Principiile de pregătire și prezentare situațiile financiare dezvoltat de ICSFO.

Conceptul nu este un document normativ, dar formulează principiile contabile generale aplicate în țările cu economii de piață. Se consideră că obiectul de proprietate va aduce beneficii economice organizației în viitor, atunci când poate fi: a utilizat singur sau în combinație cu un alt obiect în procesul de fabricare a produselor, lucrărilor, serviciilor destinate vânzării; b schimbate pentru o altă proprietate; c folosit venituri suplimentare ale organizației achitarea conturilor plătibile; d distribuite între proprietarii organizației.

Utilizarea contului 97 este permisă pentru a elimina costurile de operare recurente mari, precum reparațiile programate ale echipamentelor, costul unor licențe, adică.

Reflectarea integrală a acestor cheltuieli în perioada curentă poate duce la concluzii incorecte cu venituri suplimentare ale organizației la deteriorare starea financiară organizațiile când compară rezultatele financiare ale perioadei curente cu rezultatele perioadelor anterioare.

Cu toate acestea, ar fi mai acceptabil ca fiabilitatea raportării la rezervele preformulare pentru cheltuielile menționate și să fie anulate în detrimentul rezervelor. Această abordare îndeplinește cerința de prudență. Este irațional chiar și pentru o întreprindere mică să elimine plăți în valoare de de ruble în 5 ani.

Contabilitatea veniturilor primite în contul perioadelor viitoare Veniturile primite în perioada de raportare, dar legate de următoarele perioade de raportare, sunt reflectate în bilanț ca un articol separat ca venit amânat clauza 81 din Regulamentul privind raportarea contabilă și financiară în Federația Rusă.

Venitul amânat include încasările viitoare de arierate pentru deficiențe identificate în perioada de raportare pentru anii precedenți; diferența dintre suma care trebuie recuperată de la persoanele vinovate și valoarea obiectelor de valoare acceptate pentru contabilitate la depistarea deficienței și daunelor Graficul de contabilitate pentru contabilitatea activităților financiare și economice ale organizațiilor, aprobat prin ordin venituri suplimentare ale organizației Ministerului Finanțelor al Rusiei din Un inventar al sumelor din contul de cheltuieli amânate se realizează în modul prevăzut de Instrucțiunile metodologice pentru inventarul obligațiilor imobiliare și financiare Ordinul Ministerului Finanțelor al Rusiei din 13 iunie N 49precum și pe baza procedurii aprobate de organizație în ordinea privind politica contabilă Comisia de inventar desemnată de comanda pentru organizație, conform documentelor, stabilește suma care trebuie reflectată în contul de cheltuieli amânate și atribuită costurilor de producție și circulație sau surselor relevante ale fondurilor organizației într-o perioadă documentată în conformitate cu documentele, calculele și politicile contabile de care dispune organizația Rezultatele inventarului sunt înregistrate în formularul N INV "Actul de inventar al cheltuielilor amânate" stabilit prin Rezoluția Comitetului de Statistică al Statului Rus din 18 august N 88 "La aprobare forme unificate primar Înregistrări contabile pentru contabilitate tranzacții cu numerarprivind contabilitatea rezultatelor inventarului.

înregistrări