Venitul cumpărătorului de opțiuni

venitul cumpărătorului de opțiuni

venitul cumpărătorului de opțiuni

Cod civil 1. Preţul acestei vânzări este de Imobilul are taxele şi impozitele achitate, după cum rezultă din certificatul de atestare fiscală nr…….

venitul cumpărătorului de opțiuni

Imobilul nu este grevat de sarcini şi nu s-au constituit drepturi reale indicator nivel opțiuni favoarea altor persoane, după cum rezultă din extrasul de Cartea Funciară pentru autentificare nr.

Transmiterea dreptului de proprietate şi preluarea imobilului liber de orice bunuri ale subsemnatului vânzător se face astăzi, data autentificării contractului. Cu privire la imobil există următoarele drepturi de locaţiune înscrise în Cartea Funciară cu venitul cumpărătorului de opțiuni nr Vânzarea se face cu opţiunea pentru vânzător de a răscumpăra imobilul vândut în termen de Dacă vânzătorul îşi va exercita opţiunea de răscumpărare, el are obligaţia să restituie cumpărătorului preţul primit de la acesta, precum şi toate cheltuielile ocazionate de autentificare şi de îndeplinire a formalităţilor de publicitate, precum şi a tuturor cheltuielilor necesare şi a celor utile în limita sporului de valoare adus bunului, ce au fost făcute de cumpărător.

A venit apocalipsa in industria auto in anul 2020? Analiza si perspective de viitor

Cumpărătorul are, de asemenea, obligaţia restituirii bunului. Până la termenul de opţiune de răscumpărare, dreptul de proprietate al cumpărătorului se va nota în Cartea Funciară în temeiul  art.

venitul cumpărătorului de opțiuni

Dacă vânzătorul nu-şi exercită opţiunea în termenul stabilit, dreptul cumpărătorului se consolidează şi acesta va fi înscris în partea a II-a B a cărţii funciare, în calitate de proprietar al imobilului. Exercitarea opţiunii de răscumpărare se va face în condiţiile art.

venitul cumpărătorului de opțiuni

Impozitul asupra venitului realizat din transferul proprietăţii imobiliare se plăteşte de vânzător în condiţiile Codului fiscal. Lucrările de publicitate imobiliară se vor îndeplini de notarul public, potrivit dispoziţiilor Legii nr.

venitul cumpărătorului de opțiuni

Cheltuielile ocazionate de încheierea prezentului contract sunt suportate de cumpărător. Tehnoredactat la

înregistrări