Trasarea unei linii de tendință folosind metoda

Alte modele Echipamente de trasare - Plotter-e Plotter-ele sunt dispozitive periferice cu ajutorul cărora se poate trasa o imagine grafică pe un suport material hârtie, calc, film, plastic. Primele dispozitive au apărut în din necesitatea trasării diagramelor, schiţelor, planurilor în mecanică, electronică, arhitectură, etc. Primul plotter a fost produs de firma Calcomp şi era cuplat la calculator printr-o interfaţă digital-analogică prin intermediul căreia se făcea transferul de informaţie.

trasarea unei linii de tendință folosind metoda

Apăreau unele dezavantaje cum ar fi : timpul mare de ocupare a calculatorului precum şi viteza redusă de lucru. Eliminarea acestor dezavantaje va duce la o nouă generaţie de plotter-e.

  1. Reţele de îndesire de ordinul V : introducere, generalităţi Metode clasice de îndesire îndesirea prin intersecţii Aspectul matematic şi topografic Proiectarea reţelei de îndesire prin intersecţii Intersecţia înainte 17 Lecţia Intersecţia înapoi retrointersecţie, Pothénot Intersecţia combinată Intersecţii la limită Precizia intersecţiilor Calculul cotelor punctelor de intersecţie 3 Lecţia Îndesirea reţelei geodezice cu tahimetre electronice cu staţii totale Îndesirea reţelei de nivelment de stat nivelmentul tehnic; de ordin V 9 Lecţia Determinarea poziţiei punctelor cu sateliţi de poziţionare Sisteme satelitare.
  2. Не думаю, что нам надо двигаться еще куда-то дальше,-- проговорил Хедрон.
  3. TOPOGRAFIE - Note de curs - PDF Free Download
  4. О чем, собственно говоря, думал весь Лис.

Acestea vor fi dotate cu o memorie tampon buffer pe suport magnetic, memorie în care se încarcă programul de trasare, pe baza acesteia plotter-ul va lucra la viteza lui proprie. La pornire calculatorul este degrevat de aceasta şi se poate ocupa de alte operaţii. Un inconvenient este faptul că operatorul trebuie să facă transferul benzii magnetice de pe unitatea calculatorului pe cea a plotterului.

trasarea unei linii de tendință folosind metoda

Ulterior s-a urmărit creşterea vitezei de execuţie care a dus la apariţia unor noi tipuri de plotter-e: electrostatice, termice, fotosenzitive. După principiul fizic de generare a imaginii pe suportul material, există: plotter-e cu peniţă plotter-e cu jet de cerneală ink-jet plotter-e termice Există două moduri de generare a curbelor: trasare continuă, unde imaginea este compusă din linii, fiind specifică plotter-elor cu peniţă.

Trasarea continuă se poate face în două feluri: aproximare prin vectori - aproximarea curbelor prin segmente; apare efectul de scară; construcţie analogică a imaginii- transpunerea unei curbe în descrieri de ecuaţii elementare convertite analogic şi aplicate plotter-ului. Caracteristici şi performanţe Viteza de trasare - reprezintă deplasarea relativă între capul de trasare şi suportul material, ea depinzând de principiul fizic de realizare şi de viteza de reacţie a mecanismului mecanic de antrenare.

La plotter-ele care trasează continuu viteza maximă se obţine pe diagonală datorită compunerii vitezelor.

Repetabiltatea - arată în ce măsură un element de imagine se suprapune peste un alt element de imagine trasat anterior şi având aceleaşi coordonate reproducerea desenului de două ori în acelaşi loc. Plotter-ele electrostatice şi cu jet de cerneală sunt superioare cu un ordin de mărime celor cu peniţă.

trasarea unei linii de tendință folosind metoda

Dimensiunea pasului - reprezintă ce mai mică mişcare posibilă pe care o poate efectua plotter-ul aceasta fiind limitată de mecanismul de antrenare. Acestei caracteristici îi este asociată rezoluţia rezoluţia reprezintă numărul maxim de puncte distincte trasate pe o lungime dată măsurată în cm, inch, dpi.

trasarea unei linii de tendință folosind metoda

Există o rezoluţie mecanică şi o rezoluţie a programului. Dimensiunea pasului minim este rezoluţia mecanică. Rezoluţia programului reprezintă unitatea de măsură folosită pentru axele de coordonate x şi y definite în program.

trasarea unei linii de tendință folosind metoda

Rata maximă de transfer a datelor - este asociată cu viteza maximă de trasare numărul de biţi pe secundă care se transferă plotter-ului în vederea trasării-echivalentul debitului. Caracteristica de fiabilitate - media timpului de bună funcţionare sau prin rata defectărilor.

Rata defectărilor este invers proporţională cu media timpului de bună funcţionare.

Metode numerice, curs 1. Sisteme liniare 1

Preţul de cost. Tipul materialelor consumabile - hârtie, calc, film, cerneală, toner, etc.

1. INTRODUCERE 1.1

De obicei producătorii indică setul optim de consumabile. Tehnologii de trasare Există şase categorii de tehnologii de trasare: Cu peniţă Cu jet de cerneală inkjet Termică directă Electrostatică Laser Led Principiile tehnologiilor cu jet de cerneală, electrostatică, termică şi cu laser au fost deja prezentate în cadrul capitolelor respective de la imprimante. În trasarea unei linii de tendință folosind metoda vom prezenta doar modificările care apar faţă de tehnicile similare folosite în cazul imprimantelor, precum şi unele avantaje şi dezavantaje ale lor.

Tehnologia cu peniţă Plotter-ele cu peniţă pot fi de două feluri : cu masă de trasat flat plotter - hârtia este fixă pe o suprafaţă plană, iar peniţa se deplasează pe ambele coordonate X şi Y. Blocurile funcţionale ale plotter-elor: Motoare şi elemente de transmisie a mişcării Unitatea logică de comandă Interfaţa cu sistemul de calcul Dispozitive auxiliare Modulul de trasare Conţine capetele de trasare, motoarele de acţionare pe x şi z şi форекс золото стратегия de transmisie a mişcării.

Plotter-ul cu peniţă scrie prin depunerea pe suportul material a unui strat subţire de tuş, cerneală sau pastă în urma deplasării modulului de trasare. Nu necesită o hârtie specială, deci parametrii plotter-ului nu se modifică.

La coborârea peniţei pe hârtie se formează un menisc de cerneală al cărui diametru dictează grosimea liniei de trasat.

TOPOGRAFIE - Note de curs

Este necesar ca peniţa să fie rezistentă la şocuri, vibraţii, manevrabilă. Caracteristicile cernelei sunt: vâscozitatea, volatilitatea, coeficientul de absorbţie în hârtie, timpul de uscare, stabilitatea în timp şi culoarea.

Trasarea unei linii de tendință folosind metoda de prindere a peniţei: prinderea se face cu ajutorul unor perechi de cleme, atât în cărucior cât şi în depozit. Căruciorul este dispozitivul în opțiuni binare indicatori proprii se află peniţa. În depozit se află rezerva de peniţă.

trasarea unei linii de tendință folosind metoda

înregistrări