Reevaluarea opțiunilor

Frecvența reevaluărilor depinde de modificările valorilor juste ale imobilizărilor corporale reevaluate. Finanzinstrumente, die ein Unternehmen reevaluarea opțiunilor Eigenkapitalinstrumente eingestuft hat, werden nicht neu bewertet.

  1. reevaluate - Traducere în română - exemple în engleză | Reverso Context
  2. Opțiuni cu depozit bonus
  3. Panelul 1 — Tratamentul amortizării cumulate 1.

Reevaluarea opțiunilor financiare pe care o entitate le clasifică drept instrumente de capitaluri proprii nu sunt reevaluate. Des Weiteren müssen die Beziehungen mit Russland angesichts der jüngsten Ereignisse in diesem Bereich neu bewertet werden. De asemenea, relaţia cu Rusia trebuie reevaluată în contextul ultimelor evenimente din această zonă.

Traducere "reevaluate" în română

Bei Geschäftsvorfällen mit Barausgleich wird die Verbindlichkeit jedoch zu jedem Abschlussstichtag neu bewertet, bis sie beglichen ist. Totuși, pentru tranzacțiile decontate în numerar, datoria va fi reevaluată la fiecare dată de raportare, până la decontare. Mit Ausnahme von in Wertpapieren eingebetteten Optionen wird jeder Optionskontrakt einzeln neu bewertet. Cu excepția opțiunilor incluse în titlurile de valoare, fiecare contract de opțiune se reevaluează individual.

Până la [cinci ani de la data intrării în vigoare a prezentei directive], se reevaluează utilizarea acestei mențiuni. Jeder Optionskontrakt wird einzeln neu bewertet. Fiecare contract de opțiune se reevaluează individual.

Our advice is to reevaluate the child in a specialized center. Sfatul nostru este rugamintea de a reevalua copilul intr-un centru specializat.

Der diesbezügliche Bedarf der Kommissionsdienststellen muss daher neu bewertet und neu festgelegt werden. Prin urmare, nevoile Comisiei în acest domeniu trebuie reevaluate și redefinite.

neu bewertet - Traducere în română - exemple în germană | Reverso Context

Nach einem Ausfall könnte es sein, dass die Immobilie neu bewertet wird. După înregistrarea stării de nerambursare, proprietatea ar putea fi reevaluată.

reevaluarea opțiunilor

Wenn es Hinweise gibt, dass Einsätze westlicher Staaten diesem Standard nicht gerecht werden, dann müssen ihre Präsenz und ihre Praktiken dringend neu bewertet werden. Dacă există probe că misiunile din vest nu sunt la înălţimea reevaluarea opțiunilor standard, atunci prezenţa şi practicile lor trebuie urgent reevaluate.

Ein Stoff sollte neu bewertet werden, wenn aufgrund neuer Daten über toxikologische Auswirkungen oder die Aufnahme durch den Menschen Zweifel an der Gültigkeit der durchgeführten und genehmigten Evaluierung bestehen. O substanță trebuie reevaluată dacă, în lumina noilor date despre efectele toxicologice asupra administrării umane, se ridică îndoieli asupra validității evaluărilor deja efectuate și acceptate.

Die Beiträge der bedeutenden Unternehmen, die unter das vorläufige System fallen, sollten neu bewertet werden, um ihre geleisteten Zahlungen in dem vorläufigen System zu berücksichtigen.

Traducere "neu bewertet" în română

Contribuțiile entităților semnificative care intră sub incidența sistemului provizoriu ar trebui să fie reevaluate pentru a se ține seama de sumele pe care acestea le-au plătit în cadrul sistemului provizoriu.

Während der Behandlung, müssen die Patienten häufig und regelmäßig beurteilt und der Bedarf einer kontinuierlichen Behandlung neu bewertet werden. În timpul tratamentului, pacienţii trebuie evaluaţi frecvent şi regulat, iar necesitatea continuării administrării trebuie reevaluată.

Valoare nominală, conversie la cursul de schimb al pieței c Alte creanțe Acorduri generale de împrumut, împrumuturi în cadrul acordurilor speciale de împrumut, depozite la fonduri aflate în gestiunea FMI c Valoare nominală, conversie la cursul de schimb al pieței 2. Conturi de corespondent cu instituțiile de credit străine din zona euro. Alte creanțe și operațiuni fără legătură cu operațiunile de politică monetară din Eurosistem Valoarea nominală sau costul 7   Titluri de valoare exprimate în euro ale rezidenților din zona euro 7. Certificate de creanță emise de BCE cumpărate în scopuri de reglaj fin a Contabilizate în funcție de considerentele de politică monetară: i Toate primele sau disconturile sunt amortizate ii Reevaluarea opțiunilor ce poate face obiectul deprecierii cost atunci când deprecierea este acoperită de un provizion în cadrul postului de pasiv 13 b «Provizioane» Toate primele sau disconturile sunt amortizate b Cost ce poate face obiectul deprecierii Toate primele sau disconturile sunt amortizate 7. A se vedea, de asemenea, postul de pasiv

Kann ein immaterieller Vermögenswert einer Gruppe von neu bewerteten immateriellen Vermögenswerten aufgrund der fehlenden Existenz eines aktiven Markts für diesen Vermögenswert nicht neu bewertet werden, ist der Vermögenswert mit seinen Anschaffungs- oder Herstellungskosten anzusetzen, abzüglich aller kumulierten Amortisationen und Wertminderungsaufwendungen. Dacă o imobilizare necorporală dintr-o clasă de imobilizări necorporale reevaluate nu poate fi reevaluată din cauză că nu există o piață activă pentru acest activ, atunci activul trebuie contabilizat la costul său minus orice amortizare și pierderi din depreciere cumulate.

Eine bedingte Gegenleistung, die als Eigenkapital eingestuft ist, wird nicht neu bewertet und ihre spätere Abgeltung wird im Eigenkapital bilanziert. Contravaloarea contingentă clasificată drept capitaluri proprii nu trebuie reevaluatăiar decontarea sa ulterioară trebuie contabilizată în capitalurile proprii.

reevaluarea opțiunilor

Pentru a se asigura că raportul privind siguranța produsului cosmetic este permanent actualizat, conform cerințelor de la articolul 10 alineatul 1 reevaluarea opțiunilor c din Regulamentul CE nr. Sectoarele "Fabricarea ipsosului" și "Fabricarea produselor din ipsos pentru construcții" coduri NACE și, respectiv, au fost reevaluate în August werden die Sicherheiten neu bewertet, ohne dass ein Margenausgleich für die am Juli getätigten Geschäfte erforderlich wird.

reevaluarea opțiunilor

La 4 și 5 augustactivele-garanție sunt reevaluatefără a determina apeluri în marjă pentru tranzacțiile inițiate la 30 și 31 iulie Diese Verfahren werden regelmäßig neu bewertet und sind integraler Bestandteil der Maßnahmen reevaluarea opțiunilor Information, Unterrichtung und Unterweisung der Arbeitnehmer gemäß Paragraf 8; Aceste proceduri trebuie să fie reevaluate în mod regulat și trebuie să facă parte integrantă din măsurile de informare și formare a lucrătorilor menționate la clauza 8; Conținut posibil inadecvat Elimină filtrul Exemplele au rolul de a te ajuta să traduci cuvinte sau expresii corect si adaptat la context.

Nu sunt selectate sau validate manual, așadar pot conține termeni inadecvați. Te rugăm să raportezi exemplele pe care le consideri inadecvate.

reevaluarea opțiunilor

Traducerile reevaluarea opțiunilor sau colocviale sunt în general marcate cu roșu sau cu portocaliu. Înregistrează-te pentru a accesa mai multe exemple Este simplu și gratuit Nici un rezultat pentru acest sens. Propune un exemplu.

înregistrări