Plata simbolică. Transnistria: 2 licee vor achita o plată simbolică pentru chirie

plata simbolică

24 opțiune care este punctul

În sensul prezentului titlu, se definesc următoarele noţiuni: 1 Taxă locală — plată obligatorie efectuată la bugetul unităţii administrativ-teritoriale. Articolul Relaţiile reglementate de prezentul titlu 1 Prezentul titlu determină procedura şi principiile stabilirii, modificării şi anulării taxelor locale, cotele lor maxime, modul lor de plată, criteriile de acordare a înlesnirilor fiscale.

tranzacționare de acțiuni seb

Cotele şi termenele de plată a taxelor locale 1 Cota maximă şi termenele de plată a taxelor locale, de prezentare a dărilor de seamă fiscale privind taxele locale pentru subiecţii impunerii sînt cele stabilite în anexa la prezentul titlu. Întreprinzătorul individual, gospodăria ţărănească plata simbolică fermier al căror număr mediu anual de salariaţi, pe parcursul perioadei fiscale, nu depăşeşte 3 unităţi şi care nu sînt înregistraţi ca plătitori de T.

Modul de calculare 1 Calculul taxelor enumerate la art. Plata taxelor locale 1 Subiecţii impunerii plătesc taxele locale la contul trezorerial de venituri al bugetului unităţii administra-tivteritoriale.

Vreau să câștig bani, dar vreau să- i obțin

înregistrări