Piețele de investiții financiare. Cărți despre piețe financiare | Editura Publica

Piețele instrumentelor financiare (MiFID) și ale serviciilor de investiții

Directiva este menită să consolideze setul de reguli al Uniunii Europene UE pentru serviciile de investiții și piețele reglementate, astfel încât să deservească cu prioritate două obiective majore: protejarea investitorilor și păstrarea integrității pieței, prin stabilirea unor cerințe armonizate pentru activitatea intermediarilor autorizați; promovarea echității, transparenței, eficienței și a integrării piețelor financiare.

  • Site- uri de semnalizare pentru opțiuni
  • Ce este o Piața Finaciară? [Structura Pieței Financiare]
  • Pe piața de capital se tranzactionează: valorile mobiliare cu venit fix: titluri de trezorerie obligațiuni, bonuri de tezaurobligațiuni municipale, obligațiuni corporative, titluri emise de alte organisme guvernamentale valorile mobiliare cu venit variabil: acțiuni, produse derivate opțiuni, contracte forward, futuresproduse sintetice - contracte având drept suport indicii bursieri Atunci când ia decizia de investire pe piața de capital, orice investitor urmărește să obțină: Profit direct - dividende sau dobânzi pentru sumele de bani investite Profit indirect - generat de creșterea prețului față de momentul la care a achiziționat titlul de valoare respectiv Lichiditatea investiției - capacitatea de a transforma rapid și fără costuri prea mari investiția în numerar Participanţii La Piaţa De Capital Actorii principali ai pieței de capital sunt: companiile care emit titluri de valoare - emitenții, investitorii pe piața de capital și intermediarii.
  • De asemenea, pe această piață, au loc tranzacții cu titluri emise anterior, între vânzătorii de titluri, care doresc să își recupereze capitalul bănesc avansat și diferiți cumpărători, care își propun să investească.
  • popasrusticdiana.ro | Piete Financiare - Tranzactionare si Analize de Piata

În acest scop, țările UE piețele de investiții financiare să instituie un sistem de autorizare care să permită întreprinderilor de investiții să își ofere serviciile pe întreg teritoriul UE.

Aceste întreprinderi trebuie să fie înregistrate, iar registrul trebuie să fie accesibil publicului. ESMA are posibilitatea de a elabora proiecte de standarde tehnice de reglementare.

Cu alte cuvinte, directiva trebuie să permită întreprinderilor de investiții, băncilor și burselor de valori să ofere servicii transfrontaliere pe baza autorizației emise de autoritatea competentă din țara de origine.

Piață financiară

Deoarece autorizația este supusă acelorași condiții de acordare în toate țările UE, aceasta promovează armonizarea normelor care reglementează întreprinderile de investiții. În acest context, directiva are ca scop alinierea normelor naționale privind furnizarea de servicii de investiții și funcționarea burselor de valori, cu obiectivul final de a crea un cadru de reglementare european unic pentru valorile mobiliare.

Directiva servește interesele investitorilor, ale emitenților și ale altor participanți pe piață prin promovarea unor piețe eficiente și competitive. Aceasta urmărește să armonizeze: pragurile de notificare pentru o achiziție preconizată sau cedarea unei participări calificate; procedura de evaluare; precum și lista criteriilor de evaluare.

piețele de investiții financiare

În contextul unei achiziții piețele de investiții financiare, evaluarea prudențială a acționarilor și a organelor de conducere îndeplinește criterii detaliate și este realizată în comun de către autoritățile competente. Directiva prevede în special că autoritățile competente evaluează caracterul adecvat al potențialului achizitor și soliditatea financiară a achiziției propuse, pe baza: reputației și experienței persoanei care va conduce activitatea întreprinderii de asigurare în urma achiziției propuse; solidității financiare a potențialului achizitor; existenței unor motive întemeiate pentru ca autoritatea competentă să bănuiască că o operațiune sau o tentativă de spălare de bani sau de finanțare a terorismului este în curs.

Protecția investitorilor Directiva consolidează considerabil protecția investitorilor prin stabilirea de norme de conduită pentru furnizarea de servicii de investiții clienților, de standarde minime privind mandatul și atribuțiile de care trebuie să dispună autoritățile naționale competente și prin stabilirea de mecanisme eficiente de cooperare în timp real la cercetarea cazurilor de încălcare a dispozițiilor directivei și începerea unei proceduri de urmărire în justiție.

piețele de investiții financiare

Transparența și integritatea pieței Directiva stabilește obligația de menținere a integrității pieței, de declarare a tranzacțiilor încheiate și de păstrare a unei înregistrări a acestora. ESMA are acces la aceste informații.

Directiva introduce în special o obligație de transparență înainte de tranzacționare.

piețele de investiții financiare

Cu toate acestea, obligația de afișare a prețurilor se limitează la tranzacțiile care nu sunt superioare mărimii normale a pieței, definită ca dimensiunea medie a ordinelor executate pe piață. În aceste condiții, piețele europene en gros nu sunt supuse normei de transparență pretranzacționare, iar brokerii-dealerii de pe piețele en gros nu sunt expuși unui risc semnificativ în rolul lor de formatori de piață.

Principalele avantaje și dezavantaje ale fondurilor de investiții - Digi24, Banii în mișcare

Fiecare țară a UE este responsabilă cu stabilirea unei liste a piețelor reglementate, precum și cu comunicarea acesteia către celelalte țări ale UE și către ESMA. Protecția operatorilor Directiva cuprinde un set de măsuri de protecție pentru internalizatorii sistematici, atunci când au obligația de a stabili prețuri, astfel încât să poată oferi acest serviciu esențial pentru clienții lor fără a își asuma riscuri excesive.

Aceștia au în principal posibilitatea de a actualiza și de a retrage prețurile în cauză.

piețele de investiții financiare

Directiva creează, de asemenea, o piață echitabilă pentru micii investitori. Actul legislativ împiedică instituțiile financiare să facă discriminări între aceștia, oferind, de exemplu, unora dintre ei un preț mai avantajos decât prețul public afișat.

Tipuri de Piețe Financiare și Caracteristici

Desemnarea autorităților competente Țările UE trebuie să își desemneze autoritățile competente și să transmită aceste informații Comisiei, ESMA-ului, precum și autorităților competente ale celorlalte țări ale UE. Autoritățile competente funcționează ca punct de contact în țările UE. ESMA întocmește o listă actualizată a autorităților respective. Acestea din urmă sunt obligate să colaboreze îndeaproape cu ESMA. Țările UE și ESMA pot încheia acorduri de cooperare în ceea ce privește: supravegherea instituțiilor de credit; procedurile de lichidare sau de faliment ale întreprinderilor; procedurile de auditare autorizată a întreprinderilor de investiții; supravegherea organismelor care intervin în procedurile de lichidare sau de faliment ale întreprinderilor de investiții; supravegherea persoanelor însărcinate cu efectuarea auditării autorizate a întreprinderilor de asigurare, a instituțiilor de credit, a societăților de investiții și a altor instituții financiare.

  • Indicator plat în opțiuni binare
  • Piețele instrumentelor financiare (MiFID) și ale serviciilor de investiții
  • Puteți afla mai multe despre tranzacționarea pieței Forex în cursul de tranzacționare Forex oferit de Admiral Markets online.
  • Termenul zilei Piața de capital Piața de capital este termenul general folosit pentru a desemna piața în cadrul căreia sunt vândute și cumpărate instrumente financiare.
  • Piață financiară - Wikipedia

Norme suplimentare Directiva urmărește să îmbunătățească normele UE privind piețele valorilor mobiliare. Astfel, aceasta stabilește obligațiile generale pe care autoritățile țărilor UE trebuie să le pună în aplicare. Directiva se aplică începând cu data de 30 aprilie Țările UE au avut obligația de a o transpune în legislația națională până la 31 ianuarie Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

piețele de investiții financiare

înregistrări