Opțiune secvențială

Cutia secventiala: cum functioneaza si ce tip de transmisie este?

Filmare secvenţială Buton G C meniu fotografiere Aparatul foto face automat fotografii la intervalele selectate pentru a crea o filmare secvențială fără sunet.

opțiune secvențială

Selectarea Filmare secvenţială afișează opțiunile de mai jos. Opțiune secvențială Porniți înregistrarea filmării secvențiale. Fotografierea va începe după aproximativ 3 s şi va continua la intervalul selectat pentru timpul de fotografiere selectat.

Cele Mai Bune Cutii Automate Din Lume

Interval: Alegeți intervalul dintre fotografii în minute şi secunde. Timp fotografiere: Alegeți cât timp aparatul foto va continua să facă fotografii ore și minute.

opțiune secvențială

Uniformizare expunere: Selectarea Activată uniformizează modificările bruşte ale expunerii în alte moduri decât M rețineți că uniformizarea expunerii are efect în modul M numai în cazul în care controlul sensibilității ISO automat este activat. Modificările mari ale luminozității subiectului în timpul fotografierii pot duce la variații vizibile ale expunerii, caz în care poate fi necesar să se scurteze intervalul dintre fotografii.

Cutie secvențială. Ce înseamnă cutia de viteze secvențială și cum

Fotografiere fără sunet: Selectați Activată pentru a reduce zgomotul produs de obturator în timpul fotografierii. Prioritate interval: Selectați Activată pentru a vă asigura că realizarea cadrelor în modurile P și A se face în intervalul ales, respectiv Dezactivată pentru a vă asigura că fotografiile sunt expuse corect.

În el, treptele de viteză au fost comutate doar secvențial în sus sau în jos.

Înregistrarea filmărilor secvențiale Înainte de fotografiere Înainte de a fotografia o filmare secvențială, selectați Fus orar şi dată în meniul setare și asigurați-vă că ceasul intern al aparatului foto este setat la ora și data corecte, iar apoi faceți o fotografie de test la setările curente și vizualizați rezultatele.

Pentru o colorare uniformă, alegeți o setare pentru balansul de alb diferită de 4 automat sau D lumină naturală automată.

Cutia secventiala: cum functioneaza si ce tip de transmisie este?

Pentru a vă asigura că fotografierea nu este întreruptă, asigurați-vă că acumulatorul aparatului foto este complet încărcat. Dacă nu sunteți sigur, încărcați acumulatorul înainte de utilizare sau folosiți un adaptor la rețeaua electrică şi un conector de alimentare disponibile separat. Selectați Filmare secvenţială. Evidențiați Filmare secvenţială în meniul fotografiere și apăsați 2.

Vor fi opțiune secvențială opțiunile pentru filmarea secvențială. Reglați setările filmării secvențiale.

Reglați următoarele setări: Interval: Intervalul în minute și secunde trebuie să fie mai lung decât cel mai opțiune secvențială timp de expunere anticipat. Evidențiați Interval şi apăsați 2.

opțiune secvențială

Alegeți un interval și apăsați J. Timp fotografiere: Timpul total de fotografiere în ore și minute poate fi de până la 7 ore şi 59 de minute. Evidențiați Timp fotografiere şi apăsați 2. Alegeți un timp de fotografiere și apăsați J. Uniformizare expunere: Activați sau dezactivați uniformizarea expunerii.

opțiune secvențială

Evidențiați Uniformizare expunere şi apăsați 2. Evidențiați o opțiune și apăsați J. Fotografiere fără sunet: Activați sau dezactivați fotografierea fără sunet. Evidențiați Fotografiere fără sunet şi apăsați 2. Alegere zonă imagine: Alegeți o zonă imagine pentru înregistrarea filmării secvențiale.

Secvență - secvență

Evidențiați Alegere zonă imagine şi apăsați 2. Evidențiați Dim. Prioritate interval: Activați sau dezactivați Prioritate interval. Evidențiați Prioritate interval şi apăsați 2.

  • Investiție pe internet 2020
  • Cutie viteze automata Cutia secventiala: cum functioneaza si ce tip de transmisie este?
  • Cpa kn opțiuni binare
  • Aici se dovedește că o tijă în momentul comutării este trasă în sus, iar cealaltă este apăsată.

Începeți fotografierea. Evidențiați Pornire şi apăsați J. Afișajul se stinge și aparatul foto face fotografii la intervalul selectat pe perioada de fotografiere selectată.

Cutie de viteze manuală sau automată: Care este cea mai bună opțiune? Confortul oferit de o astfel de transmisie și echipamentele de siguranță compatibile cu aceasta fac din cutia automată cea mai bună opțiune pentru mulți, mai ales pentru cei care circulă preponderent în traficul urban. Dar cum rămâne cu fiabilitatea, consumul și costurile de întreținere?

În timpul fotografierii În timpul fotografierii, indicatorul filmare secvențială va fi afișat pe panoul de control, iar indicatorul luminos acces card memorie se va aprinde. Pentru a încheia fotografierea 0 Încheierea fotografierii sau pentru a vizualiza setări precum uniformizarea expunerii, intervalul și timpul rămas, apăsați butonul G între fotografii este posibil să nu se afișeze caseta de dialog a filmării secvențiale dacă intervalul este foarte scurt.

Rețineți că, în timpul fotografierii, nu puteți regla setările, reda fotografiile sau utiliza meniurile.

opțiune secvențială

Încheierea fotografierii Pentru a încheia fotografierea înainte de a fi făcute toate fotografiile, evidențiați Dezactivat în meniul filmare secvențială și apăsați J rețineți că este posibil ca această acțiune să nu încheie fotografierea dacă valoarea selectată pentru Interval este foarte mică, situație în care fotografierea poate fi încheiată prin oprirea aparatului foto.

Va fi creat un film opțiune secvențială cadrele fotografiate până la momentul respectiv. Rețineți că în cazul în care sursa de alimentare este scoasă sau deconectată sau dacă este scos cardul de memorie, fotografierea se încheie fără a se auzi însă niciun bip și nu va fi înregistrat niciun film.

Cutie viteze automata

Nicio fotografie Aparatul foto focalizează înainte de fiecare fotografie. În cazul în care modul de focalizare selectat în acel moment este AF-S și este selectată Dezactivată pentru Prioritate interval, aparatul foto va sări la următorul interval când nu poate focaliza. Calcularea dimensiunii filmului final Numărul total de cadre din opțiune secvențială final poate fi calculat împărțind timpul de fotografiere la interval, rotunjind rezultatul și adăugând 1.

Lungimea filmului final poate fi apoi calculată împărțind numărul de fotografii opțiune secvențială cadența cadrelor selectată pentru Dim. De exemplu, un film cu 48 de cadre înregistrate la 1. Lungimea maximă pentru filmările secvențiale este de 20 de minute.

înregistrări