Ce este banii fiduciari pe bursă?. Naivii încă mai cred că băncile îi vor lăsa să folosească Bitcoin

Definiţiile date banilor, atât în dicţionare, cât şi în manualele de economie sau în luările de poziţie oficiale ale băncii noastre centrale, sunt ilogice şi inadecvate. Conform limbajului literar sau comun, banii ar fi, în acelaşi timp, şi mărfuri, dar şi echivalentul indicator macd pentru video cu opțiuni binare al tuturor mărfurilor.

1. Evaluarea schimburilor pentru tranzacționarea Bitcoin și a criptomonedelor pentru 2019-2020

Manualele de economie, după ce precizează funcţiile banilor instrument de schimb şi de tezaurizare şi echivalent valoric al mărfuriloradaugă, invariabil, că banii sunt ei înşişi "mărfuri speciale".

Acest inexistent atribut al banilor este afirmat perpetuu şi de banca noastră centrală, în special în intenţia de a confirma oficial că, fiind mărfuri, banii au un preţ, ca orice altă marfă, ceea ce justifică şi dobânda, ca "preţ" al banilor, şi creaţia bancară, adica a banilor - datorie. Dar, în mod logic, specia nu poate oferi decât unele indicii asupra genului, fără să poată fi egală genului, chiar şi dacă i-ar fi doar un echivalent valoric.

Cantitatea speciei nu poate defini caracteristicile calitative ale genului 1. Pe de altă parte, spre deosebire de mărfuri, banii contemporani nu au valoare de întrebuinţare utilitate proprie, majoritatea covârşitoare a acestora fiind contabilizaţi sub formă de bani-datorie, care sunt creaţi, la propriu, din nimic ceea ce determină lipsa oricărei utilităţi, adică a valorii de întrebuinţare şi care au o existenţă efemeră, egală ca extensie temporală cu existenţa raportului juridic care îi creează din nimic.

Mediafax Monitorizare

Cel mult, aşa-numiţii bani-marfă, proprii epocii de modalitate de a câștiga bitcoin, arhaice, a economiei băneşti, ar fi putut fi consideraţi ei înşişi specii de marfă, întrucât aveau şi valoare de întrebuinţare proprie.

Dar acest tip arhaic de bani nu mai există în lumea contemporană. Banul - marfa este o relicvă a trecutului. Banul contemporan înseamnă înmagazinare a încrederii, fără de care devine simplă bucată de metal sau de hârtie, fără putere circulatorie.

Ce sunt schimburile de criptomonede?

Banii nu sunt mărfuri, ci echivalentul valoric al mărfurilor, mijlocul de schimb al acestora şi instrumentul tezaurizării şi al acumulării de valoare în vederea achiziţionării viitoare a altor mărfuri. De vreme ce banii nu pot fi calificaţi ca mărfuri, înseamnă că nu poate exista o piaţă a banilor.

Sistemul bancar, mai ales cel românesc, cu greu poate fi considerat o piaţă în adevăratul sens al cuvântului fiind, mai degrabă, un sistem de rente şi exclusivităţi, un monopol de facto, impus prin lege. Nu este complicat de acceptat că un astfel de monopol se regăseşte în domeniul plăţilor cu numerar mai mari de de lei pe zi, care nu pot fi efectuate decât prin virament bancar, adică prin bănci.

De asemenea, băncile au monopol asupra creaţiei banilor - datorie. Concurenţa între bănci este restrânsă ori nu există. Cele câteva bănci din sistemul bancar românesc, dacă nu acţionează cartelar ceea ce, în mod frecvent, se întâmplă în cazul indicilor de dobândă interbancarăatunci acţionează mimetic, plutonul aliniindu-se practicilor liderului.

Cea mai bună piață CARAT

Cel mult, piaţa bancară poate privi serviciile prestate de bănci - plăţi şi încasări, garanţii de plată sau de bună execuţie, facilitarea schimburilor comerciale internaţionale prin emiterea de acreditive şi inkasso-uricall center, custodie pentru activele financiare ale investitorilor pe piaţa financiară sau de capital. Dar această piaţă nu este o piaţă a banilor, mai ales că banii vehiculaţi în aceste operaţiuni nu sunt bani - datorie, ci bani pre-existenţi, care provin din exteriorul băncii.

De vreme ce banii nu sunt mărfuri, înseamnă că nu există un preţ al banilor şi, deci, dobânda nu este un preţ al banilor. Afirmaţia se susţine mai ales juridic: chiar din Legea statutului BNR rezultă că acceptarea la plată în vederea stingerii obligaţiilor pecuniare exclusiv a însemnelor monetare emise de BNR, la valoarea lor nominală ceea ce înseamnă că banii fiduciari, "tari", nu sunt purtători de dobânzi este obligatorie pe teritoriul României art.

În doctrina economică, dobânda reprezintă "preţul" banilor împrumutaţi, plasaţi sau datoraţi în virtutea unei convenţii, a legii sau a unei hotărâri judecătoreşti, "preţ" care este echivalentul folosirii temporare a capitalului altuia. În sine, afirmaţia că băncile vând bani este ridicolă şi descalificantă pentru comerţul bancar.

ce este banii fiduciari pe bursă?

Ceea ce remunerează dobânzile nu sunt banii încredinţaţi spre păstrare în depozit sau daţi cu împrumut, ci timpul trecut între momentul naşterii datoriei şi cel al exigibilităţii acesteia.

Cel ce economiseşte "vinde" perioada de timp în care se poate lipsi de lichidităţile sale, iar cel ce ia cu împrumut bani de la bancă "cumpără" perioada de timp în care banca îşi poate permite să se lipsească de banii deponenţilor sau de fondurile proprii. Băncile nu vând bani, ci datorii. Emisiunea de bani fiduciari este decisă discreţionar de o bancă centrală care, aşa cum s-a susţinut recent în presa franceză 2"poate decide să îi îmbogăţească pe unii şi să îi sărăcească pe toţi ceilalţi".

5GANG - TANK (Official Video)

Principala ţintă a unei bănci centrale este stabilitatea preţurilor, ceea ce înseamnă nu numai o inflaţie redusă şi o deflaţie inexistentă, ci şi menţinerea relativ constantă a puterii de cumpărare a monedei fiduciare, emisă chiar de banca centrală. O diferenţă între valoarea nominală a banilor fiduciari şi valoarea lor reală înseamnă o putere de cumpărare în scădere, ba chiar o expropriere, dacă suntem atenţi la ceea ce spune Mervyn King 3.

ce este banii fiduciari pe bursă?

Uneori, băncile centrale mai ales Federal Reserve din SUA şi Banca Centrală Europeană sporesc intenţionat cantitatea de bani aflaţi în circulaţie, prin aşa-numita relaxare cantitativă quantitative easingalteori retrag bani din circulaţie, temporar, pentru a-i "steriliza", prin dobânzi atractive acordate băncilor pentru depozitele constituite la banca centrală ceea ce determină o creştere generală a dobânzilor la depozite, menită a atrage banii populaţiei în depozite şi, indirect, a descuraja consumul.

Emisiunea suplimentară de bani, excedentară faţă de nevoile reale ale pieţei aşa-numita relaxare cantitativă este unul dintre factorii esenţiali maligni care au cauzat bulele imobiliare sau ale activelor, în general, dar şi supra-îndatorarea statelor şi penalizarea prudenţei deponenţilor şi a investitorilor în obligaţiuni, în profitul cvasi-exclusiv al băncilor comerciale.

În sine, ideea de relaxare cantitativă, care presupune majorarea artificială a masei monetare în scopul majorării ratei inflaţiei, este destul de bizară în raport cu obiectivul fundamental al oricărei bănci centrale, acela de menţinere a stabilităţii preţurilor. Cu toate acestea, relaxarea cantitativă quantitative easing este deja o practică general acceptată, fiind considerată, mai ales după criza economică globală declanşată de falimentul Lehman Brothers din octombrieo politică monetară curentă.

În realitate, aceste programe de relaxare cantitativă ce este banii fiduciari pe bursă?

De ce să nu investești în criptomonede

determinat creştere economică pe datorie şi dobânzi real-negative. Absurditatea acestor dobânzi rezultă din faptul că deponenţii sau cumpărătorii de obligaţiuni emise de statele cu economie dezvoltată sau de marile bănci comerciale, în loc să primească o remuneraţie pentru plasarea în aceste "produse" ale pieţei financiare a economiilor proprii sau a banilor de pensii a "asiguraţilor" la fondurile de pensii care trebuie să dea stabilitate şi randamentau ajuns să plătească băncilor ce este banii fiduciari pe bursă?

statului dobânzi pentru "beneficiul" de a-şi ţine economiile la adăpost de În cazul programului de relaxare cantitativă derulat de BCE, în afară de neaşteptata problemă ce este banii fiduciari pe bursă?

dobânzilor real-negative, care penalizează prudenţa celor care economisesc sau a celor care investesc în produse financiare sigure inclusiv - sau mai ales - prudenţa fondurilor de pensii, impusă prin lege s-a ivit o consecinţă negativă suplimentară, care complică şi mai mult situaţia supra-îndatorării statelor europene cu economii majore.

BCE a luat decizia de a achiziţiona, cu circa 1,2 trilioane de euro, obligaţiuni emise de state sau de mari bănci comerciale europene, ceea ce a determinat nu numai cvasi-generalizarea dobânzilor real-negative băncile au ajuns să aibă exces de lichiditateci şi creşterea suplimetară a datoriilor unor state europene care erau deja supra-îndatorate la bănci şi la deţinătorii de obligaţiuni.

Franţa, Italia, Germania, Marea Britanie, Spania şi Olanda ordinea aleasă este ce este banii fiduciari pe bursă? de magnitudinea datoriei în raport de PIB-ul propriu al fiecăruia dintre aceste state aveau, împreună, la nivelul luio datorie cumulată de 15 trilioane de euro, ceea ce echivala cu de de ori datoria publică a României din acel an.

Instabilitatea preţurilor, urmărită ca politică monetară declarată a băncilor centrale, devalorizarea "controlată" a monedei, în scopul stimulării economiei, prin stimularea nesănătoasă a creditului de consum şi prin iluzia creşterii intermedierii financiare pentru companii, toate acestea sunt consecinţe neaşteptate ale unor politici monetare pro-ciclice, pernicioase, care au agravat criza determinată de "producţia" nelimitată, iresponsabilă, de bani - datorie de către băncile comerciale, cauză crizelor anterioare şi sămânţa celor viitoare.

În cadrul sistemului monetar al banilor fiduciari emişi de băncile centrale, băncile comerciale deţin nu în baza legii, ci a unei cutume prerogativa exorbitantă de a împrumuta bani care nu pre-există si care nu supravieţuiesc actului juridic al împrumutului.

ce este banii fiduciari pe bursă?

Aceşti "bani" creaţi de băncile comerciale în afara emisiunii de monedă fiduciară care este atributul exclusiv al băncilor centrale rezultă direct din actul juridic al împrumutului. Pentru a crea aceşti "bani", băncile comerciale nu au nevoie de o rezervă anterioară de bani fiduciari.

  • Strategie de lucru pentru opțiunile turbo
  • Andrelima investește în bitcoin ico Cum a apărut startup-ul rusesc Waves

Aceşti "bani" nu pre-există şi, de altfel, nu supravieţuiesc împrumutului. Nu numai că aceşti bani sunt legaţi de o datorie, dar ei chiar sunt bani-datorie.

În cele mai bune schimburi de tranzacționare în criptomonedă Munca

Creaţia şi efemeritatea acestor bani sunt posibile profit de opțiuni binare pentru că există sistemul rezervelor fracţionare. Suma de bani proprii pe care trebuie să îi aibă o bancă pentru a se lansa în operaţiuni de creditare, adică rezerva minimă obligatorie, este doar o fracţie a sumei ce urmează a fi împrumutată şi, instantaneu, transformată în depozit bancar la dispoziţia împrumutatului.

Din sumele date cu împrumut, doar fracţia respectivă reprezintă banii băncii, care provin fie din capitalul social 4fie din depozite, fie din împrumuturi de pe piaţa interbancară.

Dacă debitorii rambursează la termen sau anticipat datoriile creatoare de bani, atunci aceşti aşa-zişi bani sunt aneantizaţi, cu efecte similare distrugerii efective a banilor fiduciari retraşi din circulaţie de băncile centrale.

înregistrări