Atragerea investițiilor pe internet. AtrAgereA investiţiilor străine directe în republicA MoldovA: AnAlizA iMpediMentelor Autor

atragerea investițiilor pe internet

atragerea investițiilor pe internet

Vornices Doina Evoluţia investiţiilor străine directe în R. Stocul de investiţii atragerea investițiilor pe internet directe acumulat la sfârşitul lunii septembrie a fost evaluat la 3, USD, din care capitalul social şi venitul reinvestit deţin o pondere de În distribuţia geografică a capitalului social acumulat, investitorilor din ţările UE le-a revenit ponderea majoritară Investitorii din ţările CSI au deţinut o pondere de Pe parcursul semestrului I al anului în Republica Moldova a fost înregistrată o scădere a volumului investiţiilor străine directe atrase în economia naţională în raport cu ianuarie-iunie Astfel, fluxul net al investiţiilor străine directe în economia naţională a însumat în primul semestru 74,5 mil.

Investiţii străine directe acumulate în economia naţională, stoc la sfârşitul perioadei, mil.

Sarcinile de bază: - formarea imaginii pozitive a Republicii Moldova drept locație de investiții; - asigurarea comunicării cu potențialii investitori și investitorii existenți aftercare ; - reprezentarea MIEPO în cadrul comisiilor, grupurilor de lucru, etc. Criterii de eligibilitate: - studii universitare în domeniul economic, relații internaționale, legislația Republicii Moldova în domeniu, promovarea investițiilor, diplomația economică; - abilităţi de lucru cu informaţia, planificare, luarea deciziilor, analiză şi sinteză, argumentare, soluţionare de probleme, comunicare eficientă, punctualitate; - cunoştinţe de operare la calculator: Word, Excel, Internet şi alte programe; - experiență minim 2 ani în domeniul monitorizare și evaluare; - cunoașterea metodelor de analiză și colectare a datelor; - cunoașterea limbilor — română, rusă, engleza, alte limbi cunoscute — reprezintă un avantaj; - cunoştinţe de operare la calculator: Word, Excel, PowerPoint, Internet, baze de date contabile.

Potrivit datelor Ministerului Economiei, activităţile economice care au beneficiat de investiţii străine directe acumulate sub formă de capital social, conform situaţiei din Sursa: Ministerul Economiei. Activitatea parcurilor industriale.

În prim plan

Moldova sunt 7 parcuri industriale: PI "Tracom", mun. Chişinău; PI "Bionergagro", or. Drochia; PI "Cimişlia", or. Cimişlia; PI "Răut", mun. Străşeni; PI "Edineţ", or. Potrivit studiilor de fezabilitate elaborate, prin care s-a argumentat necesitatea şi oportunitatea creării a celor 7 parcuri industriale în regiunile ţării, pentru crearea infrastructurii tehnice şi de producţie sunt preconizate investiţii de ,5 mil.

Asculta 10 minute pe popasrusticdiana.ronte popasrusticdiana.ro banii si norocul in viata ta

Acestea prevăd şi crearea a locuri de muncă. Figura 2.

 1. Он пристально разглядывал какое-то странное сооружение, которое, собственно, и привлекло его .
 2. Expert atragerea investițiilor
 3. Atragerea investiţiilor americane în România | CONSULATUL GENERAL AL ROMÂNIEI la Chicago
 4. Именно поэтому я ничего и не сообщил Олвину о его предшественниках: знание о них едва ли помогло бы ему в его нынешнем состоянии.
 5. Но сейчас жерло туннеля, ничем не огражденное и никем не охраняемое, зияющим отверстием выходило прямо на внешнюю стену города.
 6. Спор длился уже несколько минут, когда они не без любопытства заметили, что экран, который лишь минуту назад исправно показывал им панораму леса, стеной стоящего впереди, погас.

Volumul investiţiilor preconizate, mil. Conform studiilor de fezabilitate 3. În semestrul I al anuluiîn cadrul parcurilor industriale enumerate în construirea şi dezvoltarea infrastructurii tehnice şi de producţie s-au efectuat investiţii în sumă de 49,0 mil.

Iar, de la începutul activităţii parcurilor industriale în cadrul acestora s-au efectuat investiţii totale însumă de ,7 mil. Din cele 7 întreprinderi administratoare ale parcurilor industriale lansate, în perioada de gestiune au obţinut venituri din desfăşurarea activităţilor sale de bază privind administrarea parcurilor industriale, precum şi, din desfăşurarea activităţii de antreprenoriat în cadrul acestor parcuri, doar 3 societăţi SA "Tracom", SA "Răut" şi SRL "Eco Garant".

Suma acestor venituri a constituit 13,7 mil. În primul semestru al anuluiîntreprinderile administratoare au achitat impozite şi taxe în sumă de 2,5 mil. Tot în această perioadă, pentru crearea şi dezvoltarea infrastructurii tehnice şi de producţie, doar 2 întreprinderi administratoare SRL "Bioenergagro" şi SA "Tracom" din cele 7 au efectuat investiţii în mărime de 12,9 mil.

La data de Activitatea zonelor antreprenorialului liber Zonele Economice Libere Percepţia investitorilor străini privind impedimentele existente în atragerea ISD în RepublicaMoldova. Potrivit investitorilor străini, atragerea ISD în economie este o activitate concurenţială -atât pe plan global, cit şi pe plan regional.

 • Gama de opțiuni binare ridicată scăzută
 • Он мог последовать за ним в Лиз, а может, и в Диаспар, если только не передумает.
 • В этих двух предложенных мной экспериментах доска, заметь, одной и той же ширины.

Activitatea eficientă poate fi realizată, doar, dacă Guvernul va crea condiţii pentru atragerea ISD cel puţin asemănătoare celor din România, Slovacia, Ungaria, Polonia, Serbia ori Muntenegru infrastructură, taxe, acces la resurse financiare, suport administrativ.

Pe de alta parte, un rol important revine asigurării securităţii şi protecţiei investitorilor, previzibilităţii in afaceri si regulilor unice de joc pentru toata comunitatea de afaceri, aplicării legii şi neimixtiunea Statului în afacerile private.

Вскоре после района города цвет поверхности внезапно переменился на скучно-серый, и Олвин догадался, что теперь они пролетают над ложем древнего океана. Когда-то, видимо, Диаспар стоял совсем рядом с морем, хотя даже в самых древних хрониках об этом не было ни малейшего упоминання.

Deşi, în mare parte, investitorii conştientizează riscurile în realizarea afacerilor in Republica Moldova, instabilitatea politicilor bugetar-fiscale este unul din factorii majori de risc. Abordările instituţionale ale Vămii şi Fiscului sunt îndreptate împotriva investitorilor, fiind axate doar pe amenzi si sancţiuni bugetul naţional şi acum are drept sursă de venit un plan de amenzi şi sancţiuni financiare.

Promovare economică

Aceste practici reduc considerabil din interesul manifestat pentru RM. Exemplele negative in cazul marilor investitori formează o percepţie nu tocmai pozitivă pentru ICS în Republica Moldova. Şi asta, in condiţiile când avantajele comparative ale R. Moldova sunt mici, iar cele existente se erodează treptat. Constrângerile din contra, se amplifică şi reduc simţitor din atractivitatea investiţională.

 • Programe pentru a face bani pe Internet de pe un smartphone
 • А уж потом, даже если они ее и обнаружат, будет все равно.
 • Твое обращение включает две проблемы, - ответил Компьютер.

Creşterea preţurilor la resursele energetice, prezenţa impedimentelor de ordin administrativ în atragerea investiţiilor, competiţia regională sporită pentru atragerea investiţiilor, posibilităţile reduse ale statului în domeniul finanţării investiţiilor în infrastructură, concurenţa acerbă pe pieţele de desfacere externe pentru produsele moldoveneşti, existenţa măsurilor protecţioniste pe pieţele de desfacere externe tradiţionale, menţinerea în regiune a proceselor migraţiei de muncă sunt exemple concludente in acest sens.

Percepţia şi imaginea ţării peste hotare aduce deservicii clare statului.

Expert atragerea investițiilor

Sărăcia în topurile internaţionale, conflictul armat îngheţat şi lipsa informaţiei sunt exemple convingătoare în acest sens. Pe de alta parte, constrângerile la care sunt supuşi investitorii mai mari sunt cunoscute in tarile de origine a acestora 5. Ne referim la elaborarea documentelor de politici, actelor legislative si normative, cadrului juridic, care reglementează relaţiile comercial-economice şi investiţionale ale Republicii Moldova cu alte ţâri, coordonarea proceselor de creare şi dezvoltare a zonelor economice libere şi a parcurilor industriale.

Ministerul este una din putinele instituţii, care raportează regulat pe marginea implementării documentelor de politici. În ciuda unor eforturi importante întreprinse, Republica Moldova nu dispune de un sistem funcţional de promovare atragerea investițiilor pe internet ISD.

Ameliorarea performanţelor economice ale ţârii nu a atras încă atenţia mass-mediei internaţionale, iar faptul că Republica Moldova a devenit un loc mai atractiv pentru afaceri este puţin cunoscut de investitori sau de către publicul larg. Pe lângă faptul că deficienţele mecanismului de promovare a investiţiilor dezavantajează Republica Moldova în raport cu concurenţii săi, acestea reduc şansele de dezvoltare a mărfurilor şi a serviciilor orientate spre export prin intermediul ISD.

In pofida reorganizării instituţiei, problemele ce ţin de eficienta funcţionarii MIEPO, au rămas intacte.

atragerea investițiilor pe internet

Potrivit respondenţilor, MIEPO nu are capacităţi suficiente pentru atragerea investiţiilor şi este axată mai mult pe promovarea exporturilor. Atribuţiile de sprijin a investiţiilor şi investitorilor, înainte, în timpul şi după procesul de investiţii nu sunt realizate.

atragerea investițiilor pe internet

Practica internaţională presupune existenţa a unui singur organ responsabil pentru elaborarea politicilor pentru atragerea ISD, având subdiviziune responsabilă pentru realizarea acestora.

La moment, activitatea MIEPO nu are careva impact pentru atragerea investiţiilor şi nu acordă suport practic în acest sens pentru parcurile industriale si ZEL. În Letonia ZEL-urile şi Parcurile Industriale nu se ocupă de atragerea investiţiilor, opțiunea iq turbo doar cu activităţi administrative şi de infrastructură.

În RM fiecare ZEL şi PI de sine stătător se promovează: organizează prezentări, publică materiale publicitare, elaborează broşuri, etc. Atragerea investițiilor pe internet si deficiente instituţionale si legislative care afectează activitatea zonelorantreprenorialului liber Zonele Economice Libere şi a parcurilor industriale.

înregistrări